>
קרן הישג קרן מלגות לחיילים בודדים משוחררים EN
FACEBOOK
מנהלה
תמונת השבוע
צרו קשר
פברואר 2018

   מרץ 2018

אפריל 2018

יום רביעי, 7.3, 18:00
יום חמישי, 8.3, 19:00
ימי ראשון, 20:45-21:45
ימי חמישי, 20:45-21:45
ימי רביעי, 20:00-21:15
ימי רביעי, 19:00-22:00
יום שישי, 9.3, 9:00-13:00
ימי שלישי, 19:00-21:30
ימי שלישי, 18:30-21:30
יום רביעי, 14.3, 19:00-21:30
יום חמישי, 15.3, 18:00-21:00
בחזרה למעלה