>
קרן הישג קרן מלגות לחיילים בודדים משוחררים EN
FACEBOOK
מנהלה
תמונת השבוע
צרו קשר
s
ימי ראשון, 20:00-21:00
יום שישי, 26.5, 9:00-10:30
ימי שני, 18:00-21:30
יום חמישי, 11.5, 20:00
ימי שני, 20:00-21:15
ימי חמישי, 20:00-21:00
ימי רביעי, 18:00-21:00
ימי חמישי, 19:00-20:30
ימי חמישי, 20:30-21:30
ימי שישי, 9:30-21:30
ימי שישי, 9:30-10:30
בחזרה למעלה