>
קרן הישג קרן מלגות לחיילים בודדים משוחררים EN
FACEBOOK
מנהלה
תמונת השבוע
צרו קשר
אוגוסט 2017

   ספטמבר 2017

אוקטובר 2017

ימי חמישי, 20:00-21:00
יום ראשון, 17.9, בית הישג
יום שני, 18.9, בית הישג
יום שישי, 15.9, 9:00
יום שני, 18.9, 11:00, ״בית להיות״
יום ראשון, 17.9, 19:30
יום שישי, 15.9, 9:30-12:30
יום שישי, 8.9, 9:30-12:30
יום חמישי, 7.9, 21:00
ימי רביעי, 18:30-19:30
ימי ראשון, 20:00-21:00
ימי שלישי, 18:30-21:30
ימי ראשון, 18:00-20:30
בחזרה למעלה