>
קרן הישג קרן מלגות לחיילים בודדים משוחררים EN
FACEBOOK
מנהלה
תמונת השבוע
צרו קשר
אפריל 2018

   מאי 2018

יוני 2018

30.5, 18:00, בית הישג
יום חמישי, 10.5, 19:00-20:30
יום שישי, 4.5, 9:30-12:30
יום שני, 28.5, 18:00-22:00
יום חמישי, 17.5, 19:00
ימי רביעי, 18:30-21:00
יום חמישי, 3.5, 18:30-21:30
בחזרה למעלה